Naše hodnoty

Ekologie

 • Ctíme principy ekologického zemědělství. 
 • Neotravujeme půdu, vodu ani zdraví lidí.
 • Dlouhodobě se snažíme zlepšovat kvalitu půdy a podporovat život v ní.
 • Používáme pouze přírodní hnojiva.
 • Zacházíme šetrně s vodou a ostatními zdroji.
 • Eliminujeme odpad na minimum.
 • Pečujeme o krajinu jako celek a podporujeme její diverzitu.

Lokálnost

 • Najdete u nás květiny pěstované v ČR/SR.
 • Minimalizujeme dovoz řezaných květin.
 • Podporujeme regionální rozvoj a místní farmáře.
 • Do budoucna cílíme na lokální soběstačnost bez nutnosti dovozu semen a sazenic.

Kvalita

 • Prodáváme pouze čerstvé a zdravé květiny.
 • Květiny sklízíme ve správném stádiu růstu a květu.
 • Klademe důraz na správné skladování i převážení květin.

Profesionalita

 • Naši farmáři jsou profesionálové a profesionálky.
 • Znají své květiny.
 • Pokud sbírají ve volné přírodě, dodržují kodex jemuž tento sběr podléhá.
 • Naši farmáři šíří osvětu o našem květinovém odvětví i globálním květinovém trhu.
 • Vzájemně se podporují při pěstování i odbytu, sdílejí know-how a spolupracují.
 • Neustále se (sebe)vzdělávají v oboru.

Etika

 • Chováme se férově a spravedlivě nejen vůči sobě navzájem ale i ke svým zaměstnancům.
 • Zacházíme eticky a v souladu s přírodou se zvířaty chovanými i těmi ve volné přírodě.
 • Jsme solidární a transparentní, vytváříme důvěryhodný systém a společně s ním pracujeme pro ekologické a lokální květinové odvětví.
 • Nepodporujeme neetické zdroje sazenic a semen.

Sezónnost

 • Klademe důraz na prodej a vazbu z květin, které v danou dobu rostou a kvetou nebo jsou k dispozici (např. sušené květiny).
 • Edukujeme zákazníka o dostupnosti květin, dle přirozených sezónních cyklů.

Otevřenost

 • Jsme otevření a sdílní vůči veřejnosti, kolegům, ale i k sobě samým.
 • V rámci fungování spolku a plánování respektujeme specifické potřeby členů (např. časové nebo teritoriální) i rodinné situace (vizit i setkání se účastní i děti).
 • Komunita pěstitelů, květinářů i podporovatelé sdílí nejen svoje znalosti a dovednosti, ale i obavy a pochyby. Snažíme se vytvářet bezpečné a důvěryhodné prostředí.