Řezané květiny vypěstované ekologicky v ČR

Podporujeme ekologické pěstitele řezaných květin
a floristy, kteří s nimi pracují.

Váš mail výměnou za čerstvé informace a květinové tipy!

Vaše finanční podpora pomůže rozvíjet naši platformu. Děkujeme!

Poslání Výkvětu

Snažíme se znovu oživit a podpořit pěstování květin k řezu v ČR a SR. Přibližujeme Vám zodpovědné pěstitele i floristy. Ručíme za ekologicky vypěstované květiny – máme vlastní certifikaci.

Šíříme osvětu. Sbíráme a analyzujeme data.

Sdružujeme a vzděláváme komunitu ekologických květinářů.

Ručíme za to, že členové Výkvětu pěstují květiny ekologicky. V době vzniku Výkvětu neexistovala legislativa pro ekologicky pěstované květiny. Vytvořili jsme proto vlastní certifikaci na bázi tzv. místního systému záruky kvality – PGS ). Jde o celosvětově používaný systém kontroly a záruky, který je alternativou k oficiálním certifikacím.